Bắt đầu từ ngày 1/1/2019 tất cả các nhà mạng cho phép quý thuê bao thực hiện chuyển mạng giữ nguyên số miễn phí và có chính sách ưu đãi đặc biệt cho thuê bao chuyển mạng giữ số. Theo đó, với quý khách hàng nhà […]